11 ივნისი 2015

თსუ - საგამოცდო თოქშოუ

თსუ - საგამოცდო თოქშოუ "საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა" თოქშოუ მომზადებულია სასწავლო კურს "სამაუწყებლო მედიას" (ტელევიზია 1) ფარგლებში

რადიო