27 დეკემბერი 2013

სტუდენტური თოქ-შოუ "თავისუფალი დიალოგი" თემა: მედიის თავისუფლება საქართველოში

თოქ-შოუში საუბარი ქართული მედიის მდგომარეობაზე, პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომლის წინაშე დგანან ჟურნალისტები

რადიო