ავთანდილ ტუკვაძის საჯარო ლექცია

გამოქვეყნების თარიღი: 15 ნოემბერი 2019

"რუსეთის პოლიტიკური კულტურისა და დემოკრატიის განვიათარების თავისებურებები"

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან