სტუდენტთა დასაქმება და შრომითი ბაზარი

გამოქვეყნების თარიღი: 19 ნოემბერი 2018

სტუდენტთა დასაქმება და შრომითი ბაზარი რამდენად ღიაა შრომითი ბაზარი სტუდენტებისთვის და როგორ აისახება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული ცოდნა მათ დასაქმებაზე. იღებენ თუ არა ხარისხიან განათლებას, რა პრობლემებს აწყდებიან დამსაქმებლებთან და როგორ ხედავენ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების საკითხს უნივერსიტეტში. ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან