ტრანსგენდერების შრომითი უფლებები საქართველოში

გამოქვეყნების თარიღი: 06 აპრილი 2017

ავტორები: ლიკა ჯანყარაშვილი ნატალია ჯალაღონია ქრისტი რომანაძე ხელმძღვანელი: დავით ქაშიაშვილი

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან