ქუჩის მხატვრობა

გამოქვეყნების თარიღი: 31 მარტი 2017

ავტორები: ქეთევან კალანდაძე, ბექა მამულია, მეგი ნარსავიძე. სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი: დავით ქაშიაშვილი

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან