ქუჩის მხატვრობა

გამოქვეყნების თარიღი: 30 ივნისი 2016

ავტორები: ბაია კუბლაშვილი, თათა მაღლაკელიძე. მომზადებულია სასწავლო კურს "სამაუწყებლო მედია - ტელევიზია 1-ის" ფარგლებში ხელმძღვანელი: ნინო ჭალაგანიძე www.multimedia.tsu.ge

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან