სასამართლო დავა კვირკველიას საქმე

გამოქვეყნების თარიღი: 28 დეკემბერი 2015

მომზადებულია სასწავლო კურს “კრიმინალური და სასამართლო თემების გაშუქების“ ფარგლებში ავტორები: ნატალია ჯალაღონია, ბექა მამულია. ხელმძღვანელი: დავით ქაშიაშვილი.

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან