არასრულწლოვან პატიმართა რესოციალიზაცია

გამოქვეყნების თარიღი: 23 ივნისი 2015

განათლების სამინისტრო, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო და არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართული არასრულწლოვან პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროექტებში ავტორები: თათია კაკიაშვილი რუსლან ახმედოვი 2015/06/23

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან