სამაგისტრო კურსის კურიკულუმის პრობლემები

გამოქვეყნების თარიღი: 25 მაისი 2015

სიუჟეტი მომზადდა კურსის "სამაუწყებლო მედია (ტელევიზია 1)" ფარგლებში. ლექტორი: თამარ ბელქანია ავტორები:თამთა ყიფიანი, ელენე ნაკაშიძე.

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან