საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა

გამოქვეყნების თარიღი: 29 აპრილი 2015

საქართველოს გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რეგიონში მისი საფრთხეები და უპირატესობები ავტორები: ანა კაცაძე, ხატია ყურაშვილი, მარიკო მეტრეველი, თამუნდა გეგიძე, თათია გითლენდია, რამინ ქურდაძე

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან