დაცლილი სოფლები, რაჭა 2014 წლის მაისი

გამოქვეყნების თარიღი: 08 ნოემბერი 2014

ავტორი: მარიამ ბერია სიუჟეტი მომზადებულია თსუ-ს ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების სტუდენტების მიერ სასწავლო საგნის - „ბეჭდური მედია 2“-ის ფარგლებში. ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მაია ტორაძე

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან