საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი

გამოქვეყნების თარიღი: 22 იანვარი 2014

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან