აფხაზური ენა

გამოქვეყნების თარიღი: 22 იანვარი 2014

მომზადებულია სასწავლო კურსის "კონფლიქტების გაშუქება" ფარგლებში

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან