გაზეთ "ჩემი აფხაზეთის" პრეზენტაცია

გამოქვეყნების თარიღი: 27 დეკემბერი 2019

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან