რეპორტაჟი ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკიდან

გამოქვეყნების თარიღი: 01 ივნისი 2017

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა საქართველოში უდიდესი ბიბლიოთეკაა, რომლის ფონდიც სამ მილიონზე მეტ მასალას და უნიკალურ ეგზემპლარებს აერთიანებს. ახალი პროექტებით მკითხველის დაინტერესება გრძელდება ავტორები: ანა ურუშაძე, მარიამ ლეკიაშვილი, ირმა ბოლქვაძე ხელმძღვანელი - დავით ქაშიაშვილი რეპორტაჟი მომზადებულია სამაუწყებლო მედია - ტელევიზია 2 - ის ფარგლებში

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან