1 წლიანი ქართული ენის კურსი არაქართულენოვან სტუდენტებს

გამოქვეყნების თარიღი: 29 აპრილი 2015

აკმაყოფილებს თუ არა 1 წლიანი ქართული ენის კურსი არაქართულენოვან სტუდენტებს. ეთნიკური უმცირესობებისთვი ამოქმედებული პროგრამა "4+1" არ არის საკმრისი რომ მათ, ჩვეულებრივად გაარძელონ სწავლა ბაკალავიატში. "4+1" პროგრამის ფარგლებში არაქართულენოვანი სტუდენტები 1 წლის განმავლობაში სწავლობენ ქართულს რათა შემდგომში, ჩვეულებრივად გაარძელონ სწავლა ბაკალავრიატში.

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან