კონფლიქტების მექანიზმი გეოგრაფიულ ჭრილში

გამოქვეყნების თარიღი: 12 ივლისი 2019

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან