,,ყვითელი ავტობუსის“ მძღოლების ყოველდღიური ყოფა

გამოქვეყნების თარიღი: 28 ოქტომბერი 2013

მასალა მომზადებულია საქართველოს რეგიონალური მედიის ასოციაციაში სტჟირების კრედიტ კურსის ფარგლებში. ავტორი

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან