უნივერსიტეტში სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალის პრეზენტაცია გაიმართა

გამოქვეყნების თარიღი: 29 ოქტომბერი 2013

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჟურნალ ,,თსუ სტუდენტური მეცნიერების" პრეზენტაცია გაიმართა. სამეცნიერო ჟურნალში სტატიების გამოქვეყნება ნებისმიერი ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტს შეეძლება. მასალა მომზადებულია სასწავლო კურსის ”სამაუწყებლო მედია - 1” ფარგლებში

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან