სივრცე,საზოგადოება და პოლიტიკა- საერთაშორისო სამეცნიურო კონფერენცია თსუ-ში

გამოქვეყნების თარიღი: 21 ივნისი 2019

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან