სიცოცხლემისჯილნი

გამოქვეყნების თარიღი: 30 იანვარი 2019

ავტორი: ბონდო მძინარაშვილი; სამაგისტრო პროგრამა: ,,მედია და ახალი ტექნოლოგიები''; საგანი: ,,რეკლამა მედიაში''; ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე.

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან