თბილისი-ძრავების ქალაქი

გამოქვეყნების თარიღი: 11 იანვარი 2019

ავტორი: ნინო წვერავა, მომზადებულია საგან "რადიომედიის" ფარგლებში, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნანული ტალახაძე

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან