"ინოვაციებისა და მეცნიერების ფესტივალი 2018" საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება

გამოქვეყნების თარიღი: 26 სექტემბერი 2018

"ინოვაციებისა და მეცნიერების ფესტივალი 2018"-ის ფარგლებში გამართული ღია კარის დღე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართლებაზე

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან