21 ნოემბერი 2018

სამხატვრო დარბაზი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

მომზადებულია სასწავლო კურსის-ტელემედია 1-ის ფარგლებში. ლექტორი : თამარ ბელქანია ავტორი: თამარ მუკნიაშვილი

რადიო