10
აპრილი, 2020 პარასკევი
12:39 PM
ცენტრის შესახებ

  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  მულტიმედია ცენტრი, როგორც ფაკულტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეული წარმოადგენს პრაქტიკულ სამუშაოზე მორგებულ მრავალფუნქციურ სასწავლო ცენტრს.  ცენტრის  მიზანია,   აკადემიური ცოდნისა და უახლესი სტანდარტების პრაქტიკული გამოცდილების შერწყმა,  სტუდენტებში შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება და მისი განვითარების ხელშეწყობა;

მულტიმედია ცენტრის ბაზაზე არსებული ტექნიკური და ადამიანური რესურსის კომპილაცია საშუალებას აძლევს სტუდენტებს დაეუფლონ თანამედროვე მულტიმედიურ ტექნოლოგიებს და მომზადებული შევიდნენ  შრომით მედია-ბაზარზე.

მიზანი:

ევროპული სტანდარტების პრაქტიკულ ელემენტზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა და განვითარება.
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და უნივერსიტეტის პროფილური ფაკულტეტების სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წვდომის უზრუნველყოფა.

სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად და საგანმანათლებლო პროგრამებით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად, საინფორმაციო უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი მასალების და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება.

უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის საქმიანობის პოპულარიზაცია მულტიმედიურ პლატფორმაზე.

 ამოცანები:

 ცენტრის რესურსის ჩართვა უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროცესში სწავლების თანამედროვე და ეფექტური შესაძლებლობების გამოყენებისთვის.

 ფაკულტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის ხელშეწყობა - სალექციო კურსზე დაფუძნებული მედიაპროდუქციის შექმნა, სამეცნიერო და კვლევითი პროცესების ვიზუალიზება და სხვა.

 სტუდენტთა ჩართვა ცენტრის საქმიანობაში.

 მედიაარქივის შექმნა, განახლება, განვითარება.

 საგანმანათლებლო - პრაქტიკული ტრენინგების ორგანიზება.

 ცენტრის მართვის ორგანოებია - ცენტრის დირექტორი და სამეურვეო საბჭო.


 

ცენტრის დირექტორი
მარინა სალუქვაძე


საკონტაქტო ინფორმაცია:
marina.salukvadze@tsu.ge

ცენტრის კოორდინატორი
შოთა ფალავანდიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
shota.palavandishvili@tsu.ge

მთავარი სპეციალისტი
ბექა ხარებავა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
beka.kharebava@tsu.ge


 
სამეურვეო საბჭო:

 მაისაშვილი ხათუნა - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორი, სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელი.

 ჭალაგანიძე ნინო - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულეტის ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციის მიმართლების ხელმძღვანელი.

 კუპრაშვილი ნათია - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

 ტორაძე მაია - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 ბერძენიშვილი ამირან - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართლების პროფესორი

 საბიაშვილი ავთანდილ - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტელე-რადიო ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი.

 გელოვანი ნანა - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - ასისტენტი.

 ჯანიაშვილი ეკატერინე - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის IV სემესტრის სტუდენტი.

 კოკაია თამთა - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციის ბილინგვური საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი.

 

 

 

პარტნიორები
პრომო
მულტიმედია სტუდენტებისთვის

მულტიმედია ცენტრის ვებ-გვერდზე გაეცნობით თსუ-ის სტუდენტების მიერ, სასწავლო კურსების ფარგლებში მომზადებულ მასალებს

ღონისძიებების კალენდარი
ინტერაქტივი
ვისთან შეხვედრა გსურთ მულტიმედია ცენტრში?
  • ცნობილ ჟურნალისტთან
  • ცნობილ მწერალთან
  • ცნობილ პოლიტიკოსთან
  • სხვა
10027შეფასებაAjax Loader
მსოფლიო მედია
სიახლეების გამოწერა