"არჩევნებში მონაწილეობა, როგორც სამოქალაქო ვალდებულება"

გამოქვეყნების თარიღი: 14 ივლისი 2016

მომზადებულია სასწავლო კურს "სამაუწყებლო ტელემედია 1-ის" ფარგლებში ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან