გადაცემა მსოფლიო ეკონომეტრი

გამოქვეყნების თარიღი: 24 ივნისი 2016

გადაცემა მომზადებულია რუსუდან ვაშაკიძის სასწავლო კურს "სამაუწყებლო მედია-1ის" ფარგლებში

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან