14 ივლისი 2016

"არჩევნებში მონაწილეობა, როგორც სამოქალაქო ვალდებულება"

მომზადებულია სასწავლო კურს "სამაუწყებლო ტელემედია 1-ის" ფარგლებში ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია

გრაფიკული ქუდები