24 ივნისი 2016

გადაცემა მსოფლიო ეკონომეტრი

გადაცემა მომზადებულია რუსუდან ვაშაკიძის სასწავლო კურს "სამაუწყებლო მედია-1ის" ფარგლებში

გრაფიკული ქუდები