ბრძოლა გადარჩენისთვის

გამოქვეყნების თარიღი: 12 თებერვალი 2019

ავტორი: ნათია კოსტავა მომზადებულია საგან "ტელემედია 1"-ის ფარგლებში, ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან