კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი (თსუ)

გამოქვეყნების თარიღი: 21 ნოემბერი 2018

მომზადებულია სასწავლო კურს "ტელემედია 1"-ის ფარგლებში. ლექტორი : თამარ ბელქანია ავტორი: შოთა ჩანქსელიანი

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან