სტუდენტთა დასაქმების პრობლემა

გამოქვეყნების თარიღი: 19 ნოემბერი 2018

სიუჟეტი ეძღვნება თსუ-ის სტუდენტთა დასაქმების პრობლემას, კერძოდ, რამდენად შეესაბამება შრომით ბაზარზე არსებული სტანდარტები სტუდენტების გამოცდილებას. მომზადებულია ტელემედია 1-ის ფარგლებში ხელმძღვანელი _ თამარ ბელქანია ავტორები _ ჯულიანა ჩიქვინიძე, მარიამ ჩიქოვანი

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან