გადაცემა - უნიკოდი

გამოქვეყნების თარიღი: 22 იანვარი 2016

გადაცემა უნიკოდი, მომზადებულია სასწავლო კურს "სამაუწყებლო მედია 1" -ის ფარგლებში. ხელმძღვანელი: რუსუდან ვაშაკიძე

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან