სოფელ უწერის საჯარო სკოლა

გამოქვეყნების თარიღი: 08 ნოემბერი 2014

ავტორი: თათია კაკიაშვილი სიუჟეტი მომზადებულია თსუ-ს ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების სტუდენტების მიერ სასწავლო საგნის - „ბეჭდური მედია 2“-ის ფარგლებში. ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მაია ტორაძე.

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან