სამხატვრო დარბაზი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

გამოქვეყნების თარიღი: 21 ნოემბერი 2018

მომზადებულია სასწავლო კურსის-ტელემედია 1-ის ფარგლებში. ლექტორი : თამარ ბელქანია ავტორი: თამარ მუკნიაშვილი

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან