საქართველოს დამოუკიდებლობა და თსუ - ნათია სიბაშვილი

გამოქვეყნების თარიღი: 06 ივლისი 2018

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან