სოფელ თედოწმინდის პრობლემები

გამოქვეყნების თარიღი: 23 მარტი 2017

გორიდან 3 კილომეტრზე მდებარე სოფელ თედოწმინდის მოსახლეობას არაერთი საყოფაცხოვრებო პრობლემა აწუხებს. მათ უმრავლესობას ეთნიკური აზერბაიჯანელები და ოსები წარმოადგენენ. ავტორები: ანნა ტურავა, ნინო ნიკოლოზაშვილი, ხელმძღვანელი: დავით ქაშიაშვილი

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან