ინტერესთა კონფლიქტი სირიაში

გამოქვეყნების თარიღი: 06 ნოემბერი 2015

ინტერესთა კონფლიქტი სირიაში ავტორი: სალომე აბულაშვილი მომზადებულია სასწავლო კურსის: სამაუწყებლო მედია - ტელე 1 ფარგლებში ხელმძღვანელი: თამარ ბელქანია

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან