აკმაყოფილებს თუ არა 1 წლიანი ქართული ენის კურსი არაქართულენოვან სტუდენტებს

გამოქვეყნების თარიღი: 29 აპრილი 2015

ეთნიკური უმცირესობებისთვი ამოქმედებული პროგრამა "4+1" არ არის საკმრისი რომ ისი ჩვეულებრივად გაარძელონ ბაკალავიატში. "4+1" პროგრამის ფარგლებში არაქართულენოვანი სტუდენტები 1 წლის განმავლობაში სწავლობენ ქართულს რათა შემდგომში, ჩვეულებრივად გაარძელონ ბაკალავრიატში.

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან