უნივერსიტეტის ახალი ლოგო

გამოქვეყნების თარიღი: 20 აპრილი 2015

უნივერსიტეტის ახალი ლოგო სტუდენტების მიერ მომზადებული რეპორტაჟი

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან