გიორგი ცაგარეიშვილი ზესტაფონის ჰაერში მანგანუმის ორჟანგის შემცველობაზე

გამოქვეყნების თარიღი: 25 აპრილი 2014

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან