დემოგრაფიული ქცევის ტრანსფორმაცია თანამედროვე საქართველოში

გამოქვეყნების თარიღი: 11 აპრილი 2019

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან