დისკურსი, როგორც სოციალური რეალობის კონსტრუირების ინსტრუმენტი და მისი ანალიზი

გამოქვეყნების თარიღი: 20 დეკემბერი 2018

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გრძელდება საჯარო ლექციათა ციკლი “სოციალური და პოლიტიკური ტრანსფორმაცია: საქართველო ფოკუსში”, რომლის ფარგლებშიც სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულების ასოცირებულმა პროფესორმა, ლია წულაძემ წაიკითხა ლექცია თემაზე: "დისკურსი, როგორც სოციალური რეალობის კონსტრუირების ინსტრუმენტი და მისი ანალიზი."

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან