სამხრეთ-კავკასიური კონფერენცია თსუ-ში

გამოქვეყნების თარიღი: 29 ივნისი 2017

► სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა სამხრეთ-კავკასიურ საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან