გადაცემა უნივერსიტეტი (მეორე გადაცემა)

გამოქვეყნების თარიღი: 30 აპრილი 2015

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან