მზექალა შანიძე

გამოქვეყნების თარიღი: 11 ნოემბერი 2013

ფილმი გადაღებულია თსუ კინო-ტელე ხელოვნების მიმართულების და თსუ კინო-ტელე ლაბორატორიის ბაზაზე..

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან