ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი

გამოქვეყნების თარიღი: 09 ოქტომბერი 2013

კვირიაკე 10.02.2013 www.sstv.ge

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან