უნივერსიტეტში სამეცნიერო ჟურნალის "თსუ სტუდენტური მეცნიერება" პრეზენტაცია გაიმართა

გამოქვეყნების თარიღი: 29 ოქტომბერი 2013

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჟურნალ ,,თსუ სტუდენტური მეცნიერების" პრეზენტაცია გაიმართა. სამეცნიერო ჟურნალში სტატიების გამოქვეყნება ნებისმიერი ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტს შეეძლება

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან