მცხეთა-მეორე იერუსალიმი

გამოქვეყნების თარიღი: 24 ივლისი 2019

ნახეთ ვიდეო იგივე თემატიკიდან